PRIVACYVERKLARING Laudate Laurentius – Laudate Laurentius, Bontekoewegel 6, 8710 Wielsbeke

– Laudate Laurentius hecht belang aan je privacy. Daarom willen we je hierbij op de hoogte brengen welke persoonlijke gegevens we van jou bijhouden en wat we met deze gegevens doen. Tegelijk willen wij je informeren wat je rechten zijn inzake gegevensverwerking en privacy. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit alles kadert in de Europese verordening ‘General Data Protection Regulation’ die van kracht is sedert 25 mei 2018 (afgekort: GDPR).

– Als organisatie is Laudate Laurentius verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

– Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens
Geert De Leersnijder
Bontekoewegel 6, 8710 Wielsbeke
laudatelaurentius@telenet.be

– Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 • Uw persoonsgegevens worden door Laudate Laurentius verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en op basis van de respectieve rechtsgronden:
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Laudate Laurentius; (op grond van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en uitvoering overeenkomst)
 •  Om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, het opsturen van informatie, het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (op grond van toestemming van u als betrokkene)
 • Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing (beperkt tot u verder blijven informeren over activiteiten van Laudate Laurentius, volstaat het ons dat mee te delen op laudatelaurentius@telenet.be . Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

– Welke gegevens verwerken en bewaren wij:
Voor de leden houden we bij: Naam (lid), Voornaam (lid), Naam ouders (indien minderjarig, <16j), Voornaam ouders (indien minderjarig, <16j), Postadres: Straat, Nr., Postcode en Gemeente, Telefoonnummer, E-mail

Je persoonlijke gegevens worden bewaard in de werkdocumenten van Laudate Laurentius. De digitale bestanden worden bijgehouden op de computer van Geert De Leersnijder. De papieren lijsten zijn ook terug te vinden bij de dirigente van het koor. De digitale lijsten op pc worden beschermd door een gebruikersnaam en paswoord. De papieren lijsten worden beschermd in een afgesloten kast.

– Delen van gegevens
Je persoonlijke gegevens spelen we nooit door naar derden.

– Audio-visueel materiaal en social media
Het is mogelijk dat er tijdens activiteiten foto’s of filmpjes gemaakt worden. Je zal hiervan op het moment zelf op de hoogte gebracht worden. Op dat moment krijg je de kans om te melden of je al dan niet in beeld wil komen.

– Website en sociale media.
Op onze website en Facebookpagina komen uitnodigingen en verslagen met foto’s van onze activiteiten. Via deze kanalen geven we nooit persoonlijke gegevens mee.

– Onze websites verzamelen nooit anonieme of gegevensreeksen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt, de domeinnaam van de website langs waar je naar onze website gekomen bent of waarlangs je die verlaat.

– Bewaartermijn Laudate Laurentius bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Persoonsgegevens worden maximaal 10 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

– Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

– Inzake de bescherming en verwerking van gegevens heb je de volgende rechten:

 • Recht op informatie wat er met je persoonlijke gegevens gebeurt
 • Recht op inzage en kopie van je gegevens, zoals deze bewaard worden in ons administratieve systeem
 • Recht op aanpassing, aanvulling of correctie van deze gegevens
 • Recht op bezwaar
 • Recht op vergetelheid, of het verwijderen van je gegevens. Dit recht kan enkel uitgeoefend voor zoverre het de uitvoering van administratieve of bestuurlijke verplichtingen niet onmogelijk maakt.
 • Recht op het intrekken van de toestemming om je gegevens bij te houden of te verwerken.
 • Recht op beperking van verwerking Als je je rechten in het kader van GDPR wil uitoefenen, dan kan je ons contacteren via ons mailadres: laudateluarentius@telenet.be
%d bloggers liken dit: